İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

En değerli sermayemiz insan kaynaklarımızdır. Bu nedenle şirketimizin başarısında en büyük etkeni çalışanlarımızın motivasyonu olarak görüyoruz. İnsan kaynağı kalitesinin, şirketlerimizin büyümesi, gelişmesi ve genişlemesinin bir teminatı olduğuna inanırız. Çünkü ortaya koyacağımız fiziksel ve finansal teminatlara sahip çıkacak olanlar onlardır.

Temel ilkelerimiz, çalışanlarımızın;
Eğitim seviyelerini yükseltmelerine destek olmak,
İş emniyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamında görevini yapmasını sağlamak,
Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemektir.

TOPRAĞIN BEREKETİNDEN YATIRIMIN DEĞERİNE